ציורים על סמך תמונות מהארכיון

צוייר ע"י ילדי מרכזון בהדרכת מיכלי עוזרד לוז בשנת 2004