נזכור את חברינו וחברותינו,
את הורינו ואת ילדינו
אשר אינם עימנו עוד.
הנה הם מוצבים כולם לפנינו:
החלוצים והמגשימים, בוני הארץ והקיבוץ,
לוחמי מלחמות ישראל
והנאבקים בחולי שלא נמצא להם מזור
ואלו שנפרדו מאיתנו בשיבה טובה.
נעלה את דמותם ונתייחד עם זכרם.