כך היינו בחינוך

מחנכים בקיבוץ: יואל שניר,מרים בן אהרון, אליוקום, פאולי פנחס בוצוביץ נעמי ואיציק משי ,אלתר.