השבת השחורה - יוני 1946

1945-6 - הוגש לקיבוץ "גבעת חיים" וחבריו לציון ימים גדולים במלאת ט"ז שנה ל"שבת השחורה"
רביעית המיתרים מנגנת במחנה המעצר ברפיח לאחר השבת השחורה

פרנטו מספר על השבת השחורה