גביעים בארכיון

גביעים ועיטורים הקשורים לנושאים נוספים

1945-6 - הוגש לקיבוץ "גבעת חיים" וחבריו לציון ימים גדולים במלאת ט"ז שנה ל"שבת השחורה"