אוספים דיגיטליים לפי משפחות

עץ המשפחה של שאול אסלינגר ז"ל, אבי המוסיקה בגבעת חיים מאוחד. התמונה ממוסגרת בארכיון הפיזי של הקיבוץ.

באמצעות הקמת אוספים אישיים משפחתיים וקולקטיביים נוכל להביע באתר את רב גוניותה של קהילת גבעת חיים מאוחד.החל מהשקת האתר לציבור ביולי 2022, הקהילה בקיבוץ מוזמנת ליצור קשר עם הארכיון ולהעביר חומרים  למשמרת עד (לרבות יצירות אמנות, תצלומים הקשורים בנופי הקיבוץ ועברו, בפעילויות תרבותיות בעבר, מנהגים משפחתיים מארצות המוצא ועוד). נא ליצור קשר עם סיני מיתקי או יהודה קליין על מנת לקבל מידע אילו חומרים ניתן להעביר לארכיון וכיצד.